Gjerndrup Idræts- og Kulturhus

Gjerndrup Idræts- og Kulturhus

”Fælleshuset”


 


En gruppe på ca. 15 aktive Gjerndrup-borgere, friskolefolk og andet godtfolk, har sat sig for at Gjerndrup skal have et fælles kultur, aktivitets og sportshus , som kan skabe aktivitet og være til gavn og glæde for skole og lokalsamfund.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af flg.


* lokale borgere


* Gjerndrup Borger & idrætsforening


* Støtteforeningen for Gjerndrup Friskole


* Gjerndrup Lokalråd


* Gjerndrup Friskole.


Gruppen har afholdt et borgermøde hvor det blev afdækket hvilke ønsker der er til anvendelsesmuligheder af et fælleshus. Til dette møde deltog ca. 50 borgere og skolefolk.


Arbejdsgruppen har efterfølgende opdelt sig i 3 udvalg som vil varetage henholdsvis


* behovsafdækning/projektering


* økonomi/finansiering


* Pr og aktivitetsudvalg .


Overordnet er der nedsat en styregruppe som vil sørge for at samle trådene fra de forskellige udvalg.


Det planlægges at fælleshuset skal drives som en selvstændig forening/enhed.


D. 18 Juni 2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling for foreningen.